فروشگاه شماره 1

فروشگاه شماره 1

00000-00000
خیابان امام خمینی (ره)- کیلومتر 2
سراسر ایران
Florida
اصفهان
دوش.
 • 08:00 - 21:00
سه.
 • 08:00 - 21:00
چها.
 • 08:00 - 21:00
پنج.
 • 08:00 - 21:00
جمعه
 • 09:00 - 21:00
شنبه
 • 08:00 - 21:00
یک.
 • 08:00 - 21:00
فروشگاه شماره 2

فروشگاه شماره 2

00000-00000
خیابان عباس آباد- چهارراه ابوذر
سراسر ایران
Florida
اصفهان
دوش.
 • 08:30 - 21:00
سه.
 • 08:30 - 21:00
چها.
 • 08:30 - 21:00
پنج.
 • 08:30 - 21:00
جمعه
 • 09:00 - 14:00
شنبه
 • 08:30 - 21:00
یک.
 • 08:30 - 21:00
فروشگاه شماره 3

فروشگاه شماره 3

00000-00000
ضلع شمال شرقی میدان نقش جهان
سراسر ایران
Florida
اصفهان
دوش.
 • 08:30 - 21:00
سه.
 • 08:30 - 21:00
چها.
 • 08:30 - 21:00
پنج.
 • 08:30 - 21:00
جمعه
 • 16:00 - 21:00
شنبه
 • 08:30 - 21:00
یک.
 • 08:30 - 21:00
فروشگاه شماره 4 - باس کافه

فروشگاه شماره 4 - باس کافه

00000-00000
سپاهان شهر، سیتی سنتر، طبقه اول، پلاک 30S1-4
سراسر ایران
Florida
اصفهان
دوش.
 • 10:00 - 23:00
سه.
 • 10:00 - 23:00
چها.
 • 10:00 - 23:00
پنج.
 • 10:00 - 23:00
جمعه
 • 10:00 - 23:00
شنبه
 • 10:00 - 23:00
یک.
 • 10:00 - 23:00
فروشگاه شماره 5

فروشگاه شماره 5

00000-00000
پل آذر- مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان
سراسر ایران
Florida
اصفهان
دوش.
 • 16:00 - 22:00
سه.
 • 16:00 - 22:00
چها.
 • 16:00 - 22:00
پنج.
 • 16:00 - 22:00
جمعه
 • 16:00 - 22:00
شنبه
 • 16:00 - 22:00
یک.
 • 16:00 - 22:00