گز لقمه 28% بادام- صندوقچه ترمه

جعبه مورد نظر تهیه شده از پارچه ترمه ، نوعی هنر اصیل ایرانی می باشد وزن خالص:350 گرم

  • سلامت محصول سلامت محصول
  • تحویل سراسر ایران تحویل سراسر ایران
  • 7 روز بازگشت کالا 7 روز بازگشت کالا
جدول حقایق تغذیه ای

كالری در هر 100 گرم ماده غذایی 380  كیلو كالری

كالری در هر سهم ماده غذایی ( معادل 12  گرم)  45/6 كیلو كالری

كالری حاصل از چربی در هر 100 گرم ماده غذایی 117  كیلو كالری

 كالری حاصل از چربی در هر سهم ماده غذایی ( معادل 12  گرم)  14كیلو کالری


 
مقدار در 100 گرم از ماده غذایی ارزش روزانه(DV%) در هر 100 گرم مقدار در هر سهم ماده غذایی(معادل 12 گرم)
چربی کل (گرم) 13 20 1.5
اسیدهای چرب اشباع(گرم) 0 0 0
اسیدهای چرب ترانس(گرم) 0 ** 0
پروتئین (گرم) 6 ** 0.74
کربوهیدرات کل (گرم) 61 20.5 7.3
قند (گرم) 59.5 ** 7
سدیم (میلی گرم) 41 1.7 5
ارزش روزانه بر اساس رژیم غذایی     2000    كیلو كالری است.
چربی كل  كمتر از 65 گرم

اسیدهای چرب اشباع كمتر از 20 گرم

سدیم كمتر 2400 میلی گرم

كربوهیدرات كل 300 گرم

* DVارزش روزانه براساس رژیم غذایی 2000 كیلو كالری است.

** برای این مواد مؤثره DVتعیین نشده است.

سکه
28207200