پشمک افشان با عصاره هل

پشمک طعم دار با عصاره هل 350 گرم
  • سلامت محصول سلامت محصول
  • تحویل سراسر ایران تحویل سراسر ایران
  • 7 روز بازگشت کالا 7 روز بازگشت کالا

ترکیبات: شکر سفید، آرد گندم، روغن گیاهی هیدروژنه، پودر (هل)، اسید سیتریک خوراکی، آب آشامیدنی

 جدول حقایق تغذیه ای پشمک طعم دار

کالری در هر 100 گرم ماده غذایی 400  کیلو کالری

کاری در هر سهم ماده غذایی(معادل 20 گرم): 88 کیلو کاری

کالری حاصل از چربی در هر 100 گرم ماده غذایی 125 کیلو کالری

کالری حاصل از چربی در هر سهم ماده غذایی (معادل20گرم)25 کیلو کالری


 
مقدار در 100 گرم از ماده غذایی ارزش روزانه(DV%) در هر 100 گرم

مقدار در هر سهم ماده غذایی(معادل18 گرم)

چربی کل (گرم) 13/9 21/4 2/8
اسیدهای چرب اشباع(گرم) 1/8 9 0.36
اسیدهای چرب ترانس(گرم) 0 ** 0
پروتئین (گرم) 3/26 ** 0/65
کربوهیدرات کل (گرم) 76/5 25/5 15/3
قند (گرم) 44 ** 8/8
سدیم (میلی گرم) 1/4 0/06 0/3

ارزش روزانه براساس رژیم غذایی 2000 کیلو کالری می باشد.

 چربی کل کمتر از 65 گرم

اسیدهای چرب اشباع کمتر از 20 گرم

سدیم کمتر از 2400 میلی گرم

کربوهیدرات کل 300 گرم

 

عتیق
93507102