سوهان تخت عسلی

سوهان تخت 900 گرمی
  • سلامت محصول سلامت محصول
  • تحویل سراسر ایران تحویل سراسر ایران
  • 7 روز بازگشت کالا 7 روز بازگشت کالا

ترکیبات: شکر، کره پاستوریزه حیوانی، کره پاستوریزهگیاهی، خلال پسته و بادام، عسل، آرد جوانه گندم، هل، زعفران

 

جدول حقایق تغذیه ای سوهان عسلی یوخه و سوهان تخت

كالری در هر 100 گرم ماده غذایی   530  كیلو كالری

كالری در هر سهم ماده غذایی (معادل  20 گرم) 106   كیلو كالری

كالری حاصل از چربی در هر 100 گرم ماده غذایی  5/346   كیلو كالری

كالری حاصل از چربی در هر سهم ماده غذایی ( معادل 20  گرم)    69 كیلو كالری

 

مقدار در هر 100 گرم ماده غذایی

ارزش روزانه (% DV*) در هر 100 گرم

مقدار در هر سهم از ماده غذایی(معادل 20  گرم)

چربی كل بر حسب گرم

5/38

59

7/7

اسیدهای چرب اشباع (گرم)

17

85

5/3

اسیدهای چرب ترانس (گرم)

5/73

**

7/14

پروتئین بر حسب گرم

5

**

1

كربوهیدرات كل بر حسب گرم

45

15

9

قند بر حسب گرم

5/39

**

8

سدیم بر حسب میلی گرم

254

6/10

51

ارزش روزانه بر اساس ر‍‍ژیم غذایی 2000 كیلو كالری

چربی كل كمتر از 65 گرم

اسیدهای چرب اشباع كمتر از 20 گرم

سدیم كمتر 2400 میلی گرم

كربوهیدرات كل 300 گرم

 

 

*DVارزش روزانه براساس رژیم غذایی 2000 كیلو كالری است

** برای این مواد موثره DVتعیین نشده است.

سکه
97347100