گز لقمه 25% بادام- پروگز بادامی

وزن خالص: 350 گرم انرژی در هر 100 گرم: 358 کیلو کالری گز بادام لقمه پروبیوتیک

  • سلامت محصول سلامت محصول
  • تحویل سراسر ایران تحویل سراسر ایران
  • 7 روز بازگشت کالا 7 روز بازگشت کالا

 

جدول حقایق تغذیه ای  پروگز بادامی

كالری در هر 100 گرم ماده غذایی 359 كیلو كالری

كالری در هر سهم ماده غذایی ( معادل 12 گرم)43  كیلو كالری

كالری حاصل از چربی در هر 100 گرم ماده غذایی140  كیلو كالری

 كالری حاصل از چربی در هر سهم ماده غذایی ( معادل 12 گرم) 18كیلو کالری

 

مقدار در هر 100 گرم ماده غذایی

ارزش روزانه(DV%*)در هر 100 گرم

مقدار در هر سهم از ماده غذایی (معادل  12  گرم)

چربی كل بر حسب گرم

5/15

24

2

اسیدهای چرب اشباع (گرم)

3/4

5/21

5/0

اسیدهای چرب ترانس (گرم)

1>

**

0

پروتئین بر حسب گرم

6

**

7/0

كربوهیدرات كل بر حسب گرم

54

18

5/6

قند بر حسب گرم

26

**

3

سدیم بر حسب میلی گرم

 

5/49

2

6

* DVارزش روزانه براساس رژیم غذایی 2000 كیلو كالری است.

** برای این مواد مؤثره DVتعیین نشده است.

سکه
25207102