گز 28% بادام لقمه 450 گرمی

گز لقمه % 28بادام وزن خالص: 450 گرم
  • سلامت محصول سلامت محصول
  • تحویل سراسر ایران تحویل سراسر ایران
  • 7 روز بازگشت کالا 7 روز بازگشت کالا
جدول حقایق تغذیه ای  گز 28% بادام

كالری در هر 100 گرم ماده غذایی 380  كیلو كالری

كالری در هر سهم ماده غذایی (معادل 12  گرم)  45/6  كیلو كالری

كالری حاصل از چربی در هر 100 گرم ماده غذایی 117  كیلو كالری

 كالری حاصل از چربی در هر سهم ماده غذایی (معادل 12  گرم)  14كیلو کالری


 
مقدار در هر 100 گرم ماده غذایی

ارزش روزانه (DV%*)

در هر 100 گرم

مقدار در هر سهم از ماده غذایی(معادل12  گرم)

چربی كل (گرم) 13 20 1.5
اسیدها چرب اشباع(گرم) 0 0 0
اسید چرب ترانس(گرم) 0 ** 0
پروتئین بر حسب گرم 6 ** 0.74
كربوهیدرات كل (گرم) 61 20.5 7.3
قند (گرم) 59.5 ** 7
سدیم (میلی گرم) 41 1.7 5

ارزش روزانه بر اساس رژیم غذایی 2000 كیلو كالری است.

چربی كل  كمتر از 65 گرم

اسیدهای چرب اشباع كمتر از 20 گرم

سدیم كمتر 2400 میلی گرم

كربوهیدرات كل 300 گرم

 * DVارزش روزانه براساس رژیم غذایی 2000 كیلو كالری است.

 

**  DVبرای این مواد مؤثره تعیین نشده است.

سکه
28207100