گز پروبیوتیک لقمه 25% بادام- پروگز بادامی

گز 25% بادام لقمه پروبیوتیک وزن خالص: 350 گرم انرژی در هر 100 گرم: 358 کیلو کالری 

  • Security policy (edit with module Customer reassurance) Security policy (edit with module Customer reassurance)
  • Delivery policy (edit with module Customer reassurance) Delivery policy (edit with module Customer reassurance)
  • Return policy (edit with module Customer reassurance) Return policy (edit with module Customer reassurance)

 

جدول حقایق تغذیه ای  پروگز بادامی

كالری در هر 100 گرم ماده غذایی 359 كیلو كالری

كالری در هر سهم ماده غذایی ( معادل 12 گرم)43  كیلو كالری

كالری حاصل از چربی در هر 100 گرم ماده غذایی140  كیلو كالری

 كالری حاصل از چربی در هر سهم ماده غذایی ( معادل 12 گرم) 18كیلو کالری

 

مقدار در هر 100 گرم ماده غذایی

ارزش روزانه(DV%*)در هر 100 گرم

مقدار در هر سهم از ماده غذایی (معادل  12  گرم)

چربی كل بر حسب گرم

5/15

24

2

اسیدهای چرب اشباع (گرم)

3/4

5/21

5/0

اسیدهای چرب ترانس (گرم)

1>

**

0

پروتئین بر حسب گرم

6

**

7/0

كربوهیدرات كل بر حسب گرم

54

18

5/6

قند بر حسب گرم

26

**

3

سدیم بر حسب میلی گرم

 

5/49

2

6

* DVارزش روزانه براساس رژیم غذایی 2000 كیلو كالری است.

** برای این مواد مؤثره DVتعیین نشده است.

سکه
25207102