گزلقمه %18 پسته 450- گرمی

گز لقمه 18% پسته

وزن خالص: 450 گرم

انرژی درهر100 گرم: 352/79 کیلو کالری

  • Security policy (edit with module Customer reassurance) Security policy (edit with module Customer reassurance)
  • Delivery policy (edit with module Customer reassurance) Delivery policy (edit with module Customer reassurance)
  • Return policy (edit with module Customer reassurance) Return policy (edit with module Customer reassurance)
 جدول حقایق تغذیه ای 

کالری در هر 100 گرم ماده غذایی 362/7 کیلو کالری

کاری در هر سهم ماده غذایی(معادل 12 گرم): 40 کیلو کاری

کالری حاصل از چربی در هر 100 گرم ماده غذایی :73/3کیلو کالری

کالری حاصل از چربی در هر سهم ماده غذایی (معادل11گرم):8 کیلو کالری


 
مقدار در 100 گرم از ماده غذایی ارزش روزانه(DV%) در هر 100 گرم

مقدار در هر سهم ماده غذایی(معادل 25 گرم)

چربی کل (گرم) 8 12/5 0/9
اسیدهای چرب اشباع(گرم) 0 5/15 0/11
اسیدهای چرب ترانس(گرم) 0 ** 0
پروتئین (گرم) 4 ** 0/5
کربوهیدرات کل (گرم) 70/5 24 7/8
قند (گرم) 67 ** 7
سدیم (میلی گرم) 44 2 5

ارزش روزانه براساس رژیم غذایی 2000 کیلو کالری می باشد.

 چربی کل کمتر از 65 گرم

اسیدهای چرب اشباع کمتر از 240 میلی گرم

سدیم کمتر از 2400 میلی گرم

کربوهیدرات کل 300 گرم

 

سکه
18107100